De voksne i barnas nærmeste omgivelser er de som kan hjelpe barna med å forstå og bearbeide det nye.

Ofte har foreldre ulike tolkninger av hva som førte til bruddet og hvordan den nye situasjonen er. Yngre barn har vanskelig for å forstå at det kan finnes flere ”sannheter”. Derfor bør foreldre forsøke å komme fram til en grunnleggende informasjon eller en ”felles” historie som de kan enes om, og som de kan fortelle til barnet. Det er gunstig om barnehagen også formidler denne informasjonen til barnet.

Råd til foreldre ved skilsmisse

 • Forsøk å unngå at barnet er vitne til konflikt med tidligere ektefelle/samboer.
 • Snakk fint om tidligere ektefelle/samboer til barnet.
 • Et godt samarbeid mellom foreldrene er gunstig for barnet, for da slipper barnet å være lojal mot to parter som er i konflikt.
 • Vær lydhør overfor barnets reaksjoner og hjelp barnet til å forstå og bearbeide vanskelige følelser.
 • Det er krevende å snakke om vanskelige tema, også for barn. Ikke mas på barnet om å snakke. Vær klar til å møte barnet når barnet selv er klar for det.
 • Forklar barnet at dere som foreldre fortsatt skal treffes ofte. Gi barnet trygghet på at du som mor/far alltid vil være glad i barnet selv om dere ikke lenger skal bo i samme hus.
 • Begge foreldrene bør gi lik informasjon, tilpasset barnets alder. Dette er viktig for å unngå fantasier og engstelse. Samarbeid gjerne med barnehagen om denne informasjonen, slik at begge foreldrene og barnehagen gir mest mulig lik informasjon.
 • Barnehagen representerer rutiner, ro og trygghet. Bruk barnehagen som en ressurs og samarbeid til barnets beste.
 • Samarbeid med mor og far er bra for barnet.
 • Forsøk å møte til felles foreldresamtaler.
 • Unngå å bryte planer som dere har kommet fram til. Dette kan for eksempel gjelde hentedager og skiftetøy. Konflikt omkring praktiske ting kan fort gi barnet skyldfølelse.
 • Barn kan også trenge andre ”nøytrale” voksne som for eksempel ansatte i barnehagen. Disse er ikke en del av konflikten. Det kan være godt å få prate med noen utenfor familien.