Må bli informert

Foreldre som har barn i barnehage, er helt avhengig av å ha et trygt og tillitsfullt forhold til de barnehageansatte. Dersom barnet skader seg i barnehagen eller kommer ut for en ulykke, må foreldrene kunne forvente at barnehagene tar kontakt med dem så raskt som mulig. Her er det ikke snakk om skrubbsår på knærne eller mindre alvorlige hendelser, men skader som fører til at barnet må behandles av tannlege eller lege. Små hendelser er det viktig foreldrene blir informert om når de henter barnet i barnehagen.

Foreldre har rett til å melde fra

I noen tilfeller vil det være nødvendig at foreldrene henvender seg til barnehagen og ber om at forhold ved miljøet de opplever som negativ, blir rettet på. Alle som opplever negative forhold ved det fysiske eller psykososiale miljøet i barnehagen, kan henvende seg til barnehagen og anmode om at feil og mangler blir rettet. Det kan skje muntlig eller skriftlig.

Den nære kontakten mellom foreldre og ansatte i barnehagen innbyr til en åpen dialog om forhold som bør forbedres. Andre ganger kan det være nødvendig med en skriftlig henvendelse til styrer, enten fra enkeltforeldre eller fra flere foreldre sammen, eventuelt fra foreldrerådet. Dersom foreldrene ikke når fram via styrer, så kan henvendelsen rettes/sendes til barnehageansvarlig i kommunen.