Forskerne mener at barna trenger beskyttelse og at det da er helt sentralt å stoppe atferden til de som plager, men å gjøre dette på en respektfull og ivaretagende måte. Å fjerne mobbebegrepet slik Houg foreslår, vil gjøre alle som utsettes for alvorlig mobbing, til tapere. De viser til at Houg mener at ordet "mobbe" skaper en fastlåst situasjon som det er vanskelig for barnehagen/skolen å komme ut av. I stedet ønsker Houg å erstatte ordet med det mer generelle begrepet "krenkelse". Ved å gjøre det, mener forskerne ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, at mobbebegrepet tåkelegges, noe som kan føre til at barnehagen/skolen blir mer usikre på hvordan de skal møte denne atferden.

Tredelt begrep

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning har i en årrekke forsket på mobbing, utviklet program for systematisk arbeid mot mobbing, evaluert tiltak, samt veiledet i mange vanskelige mobbesaker, og mener derfor det er behov for å få fram noen nyanser.

Mobbebegrepet er internasjonalt brukt og er tredelt:

  1. Mobbing er en aggressiv handling.
  2. Det er et ulikt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet.
  3. Det gjentas slik at det blir et mønster.

Senteret mener at ordet "krenkelse" ikke ivaretar den gjentatte systematikken som mobbebegrepet ivaretar, og som er så skadelig for de som utsettes for det.