Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sunniva Jarmann og Synne Hall Arnøy

Mamma, mammi og meg

Vi mennesker har behov for å kunne speile oss i andre. Det å finne gjenkjennelse i omgivelsene våre styrker en følelse av å høre til, av å ikke være alene i verden.

Førskolelærer Anne-Linn Bang

Øyeblikk av gull

I barnehagene våre møter vi et utsnitt av de barna som vokser opp i Norge i dag. Det er en sammensatt gjeng med ulike historier og ulikt erfaringsgrunnlag. Noen barn kommer til barnehagen med en selvfølgelig følelse av å høre til, barnehagen ligner på den verdenen de lever i hjemme. Andre møter en barnehage der de ikke kan språket, eller der de kulturelle og sosiale kodene er annerledes enn det de er vant til hjemmefra.

Barnehageport

Foreldre holdes utenfor ved barnehagenedleggelser

Mange foreldre har de siste månedene henvendt seg til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fordi de har fått vite om barnehagenedleggelser først etter kommunes vedtak – og uten å ha fått spille inn i prosessen.

Gruppefoto høynivåmøtet 2020

FUB forpliktet seg til å ta barn og unges digitale liv på alvor

På et høynivåmøte i Oslo i dag anført av to ministre og Stortingspresidenten, signerte FUB-leder Einar Olav Larsen på en felles forpliktelse om å ta barn og unges digitale liv på alvor. FUB vil bidra til at det digitale livet blir et trygt sted å være.

Barnehagemor på utstilling Holmlia

Å bygge gode fellesskap i barnehagens foreldregruppe

I hvilken grad opplever foreldrene i barnehagen at de er en del av et fellesskap? Hva gjør personalet for at foreldre skal oppleve seg sett, hørt og inkludert i et fellesskap? Personalet har en sentral rolle i dette arbeidet, og kan skape både muligheter og begrensinger når det gjelder barns og foreldres opplevelse av tilhørighet. 

Nå er de her endelig: plakatene til årets Barnehagedag 10. mars! Årets tema er tilhørighet, og bildet fra garderoben skal nettopp illustrere en barnehage som er inkluderende og mangfoldig med rom og plass til alle.

Her er plakatene til Barnehagedagen!

Nå er de her endelig: plakatene til årets Barnehagedag 10. mars! Årets tema er tilhørighet, og bildet skal nettopp illustrere en barnehage som er inkluderende og mangfoldig med rom og plass til alle.

Lou i Stortingshøring Tett på

Behov for auka kompetanse på foreldresamarbeid

I open høyring på Storinget i dag om stortingsmeldinga «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» la FUB vekt på auka foreldresamarbeid, og kompetanse om dette.

Det nye FUB-utvalget 2020-23_u Silje

Hvem representerer FUB i perioden 2020-2023?

Det sittende FUB (2020-23) ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 20. desember 2019. Her ser du en presentasjon av medlemmene, hvor de kommer fra og hva de brenner for. 

Barnehager med vekt på natur og friluftsliv

FUBs ni tips før du velger barnehage

I mange kommuner er 1. mars fristen for å søke barnehageplass. Er du usikker på hvilken barnehage som passer best for ditt barn og familiens behov? Her er FUBs sjekkliste.

Portrett Einar Olav Larsen (Foto: FUB)

Barnehageforeldre savner bedre samarbeid og vil medvirke mer

I 2019 mottok Foreldreutvalget  for barnehager (FUB) totalt 221 henvendelser fra barnehageforeldre. Samarbeidsproblemer med de ansatte, det å ta verv, bemanning og kosthold i barnehagen er det som dominerer henvendelsene.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk