Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Lasse N¿rbaek

FUB frykter for de sårbare barna

FUB frykter at enkelte barn er spesielt utsatt som følge av stengte barnehager. Hvis stengingen fortsetter etter påske, mener FUB at det må sees på muligheter for delvis åpning, for eksempel ved at alle barnehageplassene reduseres til 50 %.

Einar Olav Larsen ute

Barnehagene må ta initiativ til SU-møter

Barnehagene skal være stengt til over påske. FUB oppfordrer nå barnehagene til ha møter med SU og eventuelt andre råd/utvalg i barnehagen. Kontakt og god dialog mellom tillitsvalgte foreldre og barnehagen er viktigere enn noen gang. SU kan være en viktig kanal for foreldrene i disse dager.

Jente fra Tærnan barnehage

Ta kontakt med barna og foreldrene!

FUB deler bekymringen mange nå har for barn og unge som oppholder seg med voksne de ikke er trygge på. Vi oppfordrer barnehagene til å holde kontakten med familiene!

Martin og mamma på hjemmekontor 2

FUBs fem tips til barnehageforeldre

Mange små og store har fått hverdagen snudd på hodet ved stengingen av barnehagene. Det kan bli en utfordrende balansegang mellom å få til både aktiviteter med barna og egen jobb hjemmefra. FUB har fem gode tips her. Det viktigste: Ikke prøv å være perfekt - gjør så godt du kan!

Koronavirus

FUB og FUG anbefaler å følge de nasjonale helserådene

Alle barnehager og skoler i Norge er nå besluttet stengt i to uker. FUB og FUG følger nøye med på utviklingen og forstår at foreldre er bekymret i forhold til smittefare og eventuell sykdom. Vi anbefaler å lytte til helsemyndighetenes råd og følge kommunenes retningslinjer.

Barnehagedagen kveldskafe innlederne

- Hvert barn skal bli møtt med anerkjennelse og respekt

-  Det aller viktigste i barnehagen er at hvert barn blir møtt med anerkjennelse og respekt – hver dag! Og det gjelder både foreldrene og barna, sa professor ved OsloMet, Anne  Greve på Kveldskafé i anledning Barnehagedagen 2020.

Sunniva Jarmann og Synne Hall Arnøy

Mamma, mammi og meg

Vi mennesker har behov for å kunne speile oss i andre. Det å finne gjenkjennelse i omgivelsene våre styrker en følelse av å høre til, av å ikke være alene i verden.

Førskolelærer Anne-Linn Bang

Øyeblikk av gull

I barnehagene våre møter vi et utsnitt av de barna som vokser opp i Norge i dag. Det er en sammensatt gjeng med ulike historier og ulikt erfaringsgrunnlag. 

Barnehageport

Foreldre holdes utenfor ved barnehagenedleggelser

Mange foreldre har de siste månedene henvendt seg til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) fordi de har fått vite om barnehagenedleggelser først etter kommunes vedtak – og uten å ha fått spille inn i prosessen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk