Hvem kan foreldre henvende seg til for å få svar på spørsmål om barnehageplass, foreldrebetaling, det pedagogiske innholdet i barnehagen, sikkerhet og andre barnehagerelaterte spørsmål?

Barnehagens styrer/daglige leder kan besvare de fleste av denne type spørsmål. I tillegg kan barnehagefaglig ansvarlig i den enkelte kommune gi komplementerende og utfyllende svar og informasjon.

Ta også en titt i menypunktene til venstre under "Hvem spør jeg?" og sjekk om noe av det du lurer på fanges opp i FUBs informasjonstekst, og/eller klikk deg inn på Ofte stilte spørsmål på FUBs hjemmeside.