Det er viktig å samle foreldrenes engasjement og skape et fora, hvor foreldrene i fellesskap kan fremme sine meninger og synspunkt.

Et lokalt foreldreutvalg kan:

  • løfte foreldrestemmen for foreldre med barn i barnehagen på kommunenivå, bl.a. for å styrke foreldrepåvirkningen på utviklingen av barnehagesektoren
  • samle engasjementet og skape et fora, som i fellesskap kan fremme meninger og synspunkt som angår foreldre og barnehage
  • virke sterkere enn den enkelte foreldres stemme i saker som skal fremmes for politikerne og administrasjon

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er opprettet på nasjonalt nivå, og lokale og kommunale utvalg har i FUB et felles landsomfattende fora å henvende seg til med saker som angår hjem–barnehage. FUB kan være en støttespiller og løfte saker opp på ”høyeste” nivå.