I undersøkelsen spør vi hvordan det arbeides med å inkludere alle barna i barnehagen når det gjelder, lek og vennskap, bursdager, andre sosiale fester og å invitere/bli invitert med hjem.