Lister over barn i barnehager er etter den nye offentlighetsloven med forskrift, som trådte i kraft 1. januar 2009, et offentlige dokument. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsdato, er hele listen offentlig og kan oppgis ved krav om innsyn.

Personnummer skal derimot unndras offentligheten. Taushetsplikten vil likevel gjelde dersom noen av barna har hemmelig telefonnummer eller adresse, eller dersom adressen røper et forhold som kan anses som personlig, for eksempel at vedkommende bor på en barnevernsinstitusjon.

Dersom det i listen kommer frem informasjon om at barnet får tilrettelagt opplegg på grunn av behov for ekstra støtte, vil taushetsplikten også gjelde.