FUB mener at bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig gjennom hele dagen. Barnehagetilbudet må være av god kvalitet og være til det beste for barnet.

FUB vil oppfordre til at politikere og barnehageeiere ser nærmere på disse punktene og at de drøftes i en dialog mellom hjem og barnehage.