Det er FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som står bak den nasjonale barnehagedagen. Denne uka besluttet arbeidsgruppa at temaet neste år blir klima og miljø, forankret i Rammeplanens fagområde "Natur, miljø og teknologi."

- Dette gir rom for mange aktiviteter som barnehagene kan jobbe videre med, eller tenkte nytt om, frem mot neste år. Barna er de som skal forvalte naturen og ressursene våre. En bevisst tekning om dette er viktig allerede fra barna er små, sier seniorrådgiver i FUB, Lou Cathrin Norreen.

Hundrevis av barnehager markerte årets Barnehagedag med slagord "Ulike sammen". 

Slagord for dagen, mere informasjon og materiell kommer senere. Følg med - og sett av dato alt nå!