Rundt 80 deltakere fant veien til NHOs lokaler 28. august, der FUB-leder Lena Jensen og Abelia-direktør Håkon Haugli innledet.

- Det foreldre er mest opptatt av når de kontakter oss i FUB, er om det er mange og gode nok ansatte og om de har tid nok til å gi omsorg til deres barn, sa FUB-leder Lena Jensen i sin innledning.

Jensen appellerte til regjeringen om snarest å få vedtatt bemanningsnormen for barnehagene som vil sikre nok antall voksne pr. barn.

– Den er lovet til 2020 men det bør skje før, sa hun.

Forsamling FUB NHOfrokost

Spå om fremtiden

- Ingen kan spå hvordan Norge vil se ut om 50 år. For 50 år siden hadde vi ikke sett for oss oljeboring og fiskeoppdrett. Den beste måten å forberede barna våre på, er å lære dem å lære, sa Abelia-direktør Håkon Haugli.

Han understreket at vi må tenke hele utdanningsløpet for å gjøre dem rustet til en fremtid ingen vet hvordan blir.

– Det er ingen motsetning mellom lek og læring. Det å gi barna byggeklosser er viktig, og her kommer kunnskap inn. Barnehagen er den første klossen, sa Haugli.

Sidsel Sparre

Ta med leken

Avdelingesdirektør Sidsel Sparre fra Utdanningsdirektoratet sa blant:

- Mestring og glede er det viktigste i barnehagen. På skolen må man huske på å ta med dette videre inn i undervisningen.

Hun viste til kompetansehevingsstrategien 2014 – 20, og vektla det barnehagebaserte tilbudet - at hele barnehagen jobbet samlet over tid med ett tema.

Berit Bae

Se og gripe øyeblikket

Professor emerita Berit Bae snakket mye om helhetlig læring der lek og læring er integrert, og der kompetent personale er helt avgjørende:

- Å få inn kunnskap når barna er ute i naturen, i en trapp eller driver med en annen aktivitet er fullt mulig. Men det trengs et personale som har fagkunnskap nok til å gripe øyeblikket og se læringsmuligheten der og da, sa Bae.

Hun understreket at læring i barnehagen må skje helhetlig og på barnehagens premisser. - Men vi kan ikke diskutere læring uten å nyansere. Det henger nøye sammen med nok personale og gode rammevilkår, sa hun.

Paneldebatt

Myndighetsansvar

Berit Bae vektla at kompetanse hos barnehagepersonale er viktig både for å organisere personalet riktig, sette sammen gode barnegrupper og overfor myndighetene.

- Barnehagen er et myndighetsansvar. Myndighetene må ha sans for det barnehagefaglige hvis feltet skal bli prioritert i kommunene. Uten folk med barnehagekompetansen som kan argumentere, vil barnehagen tape i kommunene, og spesielt nå med rammefinansiering, mente Bae.

Lena på talerstolen NHO

- Det haster

Også representanter fra Stavanger kommune, Fagforbundet og Utdanningsforbundet holdt innlegg på frokostseminaret.

- Alle snakker om læreren når skolen er tema. Hvorfor snakkes det ikke like mye om barnehagelæreren? spurte blant annet Turid Pålerud fra Utdanningsforbundet.

KUF-komiteens Henrik Aasheim (H) og Christian Tynning Bjørnø (Ap) oppsummeret debatten med gode refleksjoner før en rekke deltakerne kom med spørsmål og innspill til politikerne og innleder-panelet.

- Vi er svært godt fornøyd med seminaret og debatten. Nå må vi handle raskt. Alle er enige om at det haster med å få flere og gode nok ansatte inn i barnehagene for å sikre kvalitet, sier FUB-leder Lena Jensen.

Chr Tynning Bjørnø og Henrik Aasheim