post@fubhg.no

 

Lou Cathrin Norreen

seniorrådgiver

lcn@fubhg.no

930 86 860

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan bistå foreldre og barnehager i spørsmål/informasjon/veiledning knyttet til barnets opphold i barnehage. Ta også kontakt dersom dere ønsker foredrag om FUBs arbeid eller hvordan samarbeidet hjem – barnehage kan styrkes.