FUB er svært fornøyd med dette forslaget, som innebærer at barn født i september og oktober også skal inngå i hovedopptaket til det årlige barnehageopptaket. Samtidig ønsker FUB at denne rettigheten skal gjelde for alle barn født innenfor det samme kalenderåret, og at skillet mellom barn førdt før og etter 1. november blir kunstig i denne sammenheng.