FUB er opptatt av alle barn som går i barnehagen får et likeverdig og kvalitativt godt tilbud om mat i barnehagen, og at kvaliteten på mattilbudet ikke skal være avhengig av foreldrenes betalingsevne.

Les mer i FUBs prinsippnotat om kost og ernæring i barnehagen her.