Følgende områder er regulert i loven:

  • maksbeløp for månedlig/årlig foreldrebetaling
  • moderasjonsordninger for betaling
  • kostpenger
  • unntak

Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnejhageplass og gratis kjernetid til 3, 4- og 5 åringen.