Svar:

I de tilfeller foreldrene betaler kostpenger til barnehagen, må det kunne forventes av barnehagens kjøper inn og dekker mat og drikke for barn med forskjellige typer matintoleranse. Dersom barnehagen ikke praktiserer dette, kan barnehagen heller ikke kreve kostpenger fra foreldre som medbringer egen mat og drikke pga barnets behov for alternativ kost.

Alternativ mat og drikke kan ha en høyere kostnad ved innkjøp enn ordinære matvarer, dette bør ikke være til hinder for at barnehagen foretar innkjøp av mat og drikke til barn med matintoleranse. Dersom barnehagen ser på innkjøp, forbruk og betaling i en helhet, så vil dette mest sannsynlig jevne seg ut i og med at det enkelte barn spiser og drikker individuelt. Skulle innkjøp av alternativ mat og drikke føre til økonomiske utfordringer for barnehagen, må barnehagen i dialog med barnehageeier finne en løsning på dette. Eventuelt kan temaet bringes opp til diskusjon i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).