Svar:

FUB har ingen økonomisk ordning eller ramme for å kunne yte støtte til arrangementer og tiltak i regi av lokale foreldreutvalg eller lignende. FUB har dessverre heller ingen kjennskap til instanser hvor dette kan søkes om. FUB vil oppfordre barnehagens FAU om å sende en skriftlig søknad til barnehagens kommune/bydel om slike midler.

FUB minner om at vi tilbyr gratis foredrag innenfor følgende tema:

  • Betydningen av samarbeidet mellom hjem og barnehage
  • Mobbing og vennskap
  • Vennskap i barnehagen
  • Foreldrenes rett til medvirkning
  • Lokale foreldreutvalg – hvordan og hvorfor