Svar:

Tilskuddet til styrkning for barn med behov for ekstra støtte, skal ikke være en del av det kommunale tilskuddet til private barnehager, men holdes utenfor. Det er derfor svært uheldig at noen kommuner reduserer midler som skal gå til de barna som trenger det mest.

Se Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rundskriv/Rundskriv_05_2011.pdf

På side 5 i forskriften står det at dette tilskuddet ikke kan regnes inn i driftskostnadene som skal ligge til grunn for utregning av det kommunale tilskuddet til kommunale og private barnehager.