Det er mange elementer som til sammen utgjør en kvalitativ god barnehage. Allikevel, det som er den viktigste forutsetningen for at en barnehage skal få god kvalitet på tilbudet, er at barnehagen har kvalifiserte og faglig kompetente ansatte, og antall barn er rimelig i forhold til antall voksne.