Det er mange faktorer som til sammen skaper god kvalittet på barnehagetilbudet. FUB mener at den viktigste forutsetningen for at en barnehage skal få god kvalitet på tilbudet, er at barnehagen har mange og gode nok ansatte, og antallet barn står i et rimelig i forhold til antall voksne.