Det er også bestemmelser om at lys og lydforholdene i barnehagen skal være tilfredsstilende.

 

Les mer om Lyd- og lysmiljø i barnehagen på Udir sin nettside