FUB har følgende betraktninger rundt diskusjonen om barn bør ha en maksimal oppholdstid i barnehagen eller ikke:

Lange dager i barnehagen?

Foreldrene skal både levere og hente barnet sitt i barnehagen utenom egen arbeidstid. Dersom det forutsettes at foreldre generelt lar sine barn være i barnehagen kun i løpet av egen arbeidstid, i tillegg til den tiden det tar å bringe/hente, kan vi anta at barn har en oppholdstid mellom åtte til ti timer pr. dag. Dette er mange timer, men dersom alternativet er at barnet må være hos eksempelvis naboer eller besteforeldre før/etter tiden i barnehagen for at foreldrene skal få tidskabalen til å gå opp, så mener FUB at en lengre og helhetlig dag i barnehagen er å anbefale.

Barnehagen = én arena for barnet

Begrunnelsen for dette er at barnehagedagen gir barnet èn arena å oppholde seg på, foruten hjemmet. Dessuten gir barnehagen kontinuitet og stabilitet i hverdagen for barnet. Barnehagens personale skal legge opp en dag med vekselvis hvile, aktivitet, lek og måltider. Personalet skal også legge til rette for en hverdag hvor barnet får:

  • veksle mellom det å være i mindre og større grupper
  • være ute og i bevegelse
  • mulighet til rolig lek
  • spise med jevne mellomrom

Oppstarten og avslutningen på en barnehagehverdag er ofte tidspunkt hvor det er færre barn og hvor de barna som er i barnehagen kan få tid og rom for seg selv. Det er også en tid hvor noen barn får tilgang til de ansatte i større grad enn midt på dagen når alle barna er til stede.

Barnehagen; det beste sted utenom hjemmet?

Barnets oppholdstid i barnehagen bør ikke problematiseres. Det kan lett skape dårlig samvittighet hos foreldre som allerede er hardt presset på tid, og som allerede sliter med følelsen av utilstrekkelighet i forhold til tid sammen med eget barn. Barnehagepersonalet har her en viktig oppgave med å formidle til foreldrene hvordan barnet trives og utvikler seg, og hva barnet er opptatt av og interessert i. Selvfølgelig blir barna slitne etter flere timer i barnehagen, det blir vi alle etter en lang arbeidsdag. Da er det viktig å kunne trygge foreldrene på at barna har det godt den tiden de er i barnehagen. Foreldrene bør bruke energien og kreftene sine på å kose seg sammen med barnet sitt etter endt arbeidsdag, uten å ha dårlig samvittighet fordi barnet har vært lenge i barnehagen.