Fløysvik Nordrum er ansatte ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og var medlem av barnehagelovutvalget som utga NOU 2012:1 Til barnas beste.

Les hva Utdanningsdirektoratet skriver om betalingsmislighold her.

Les om muligheter for å få redusert foreldrebetaling her.