I en undersøkelse fra Opinion for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) med tema medvirkning, svarer hele 57 % av foreldrene at de ønsker å være med å påvirke på mattilbudet i barnehagen.. FUB synes det er flott at dere som foreldre setter tema på dagsorden i barnehagen.

 

Slik kan du gå frem for å påvirke mattilbudet i barnehagen:

• Ta kontakt med samarbeidsutvalget (SU) i din barnehage og hør om de kan ta opp mattilbudet som sak i et SU møte. Gi ditt innspill til SU-representanten og hør om SU kan diskutere om mattilbudet kan bli et tema på et foreldremøte eller et foreldrerådsmøte.

• Du kan også ta kontakt med styreren i barnehagen å invitere til dialog rundt mattilbudet i barnehagen. I en slik samtale er det viktig at du har fokus på samarbeid. Du kan høre med styreren hvilke planer/retningslinjer barnehagen følger for et godt mattilbud i barnehagen. Du kan også løfte fram om mat i barnehagen kan være et tema som foreldrene kan involveres mer i. Hør om styreren kan ta dette med til et SU-møte og diskutere der hvordan foreldrene kan bli mer involvert i mattilbudet i barnehagen.

 

Forbrukerombudet har laget sju krav om kost og ernæring i barnehagen

 Forbrukerombudets sju kravene kan være utgangspunkt for en samtale rundt mattilbudet i barnehagen. 

1. Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer barna sunn mat og gode måltidsrammer, i både private og kommunale barnehager. 

2. Arbeidet med mat og måltider må forankres i barnehagens årsplan. 

3. Barnehagene må følge Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, slik at barna sikres et velsmakende, trygt og sunt mattilbud. 

4. Barnehageeier må sørge for at barnehagene har tilgang til tilfredsstillende kjøkkenutstyr, og at kjøkkenet møter myndighetenes krav til lokaler for matproduksjon. 

5. Barnehageeier må sørge for at personalet har kompetanse om barns mat- og ernæringsbehov, og kunnskap til å omgjøre teori til praksis.

6. Det må gjennomføres regelmessige foreldreundersøkelser, med åpenhet om resultatene. 7. Barnehagen må legge til rette for god dialog med foreldre om mat og måltider.

 

Her kan du finne mer info om mat i barnehagen

Nettsider: Helsedirektoratet: Mat og måltider i barnehagen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet: Kartleggingsverktøy for mat og måltider i barnehagen

UDIR: Rammeplan for barnehagen- kropp, bevegelse mat og helse