Heftet tar for seg hvordan mobbing i barnehagen ser ut og hva barnehageansatte og foreldre kan gjøre for å avdekke mobbing og motvirke dette fenomenet.