Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
glade barn, fellesskap

Mobbing i barnehagen

Helt siden Foreldreutvalget for barnehager ble opprettet i 2010, har mange foreldre henvendt seg for å få råd og veiledning om barn som ikke trives i barnehagen. Felles for mange av sakene er at barnehagene ikke tar det på alvor til tross for foreldrenes iherdige forsøk på å få hjelp. FUB mener at begrepet mobbing er like aktuelt i barnehage som i skole.

Erna Solberg og partnerne signerer

Signerte Partnerskap mot mobbing

I dag signerte lederne av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) et nytt Partnerskap mot mobbing 2016–2020. Det skjedde på Marienlyst skole i Oslo med statsministeren i spissen.

Hele Barnet - prosjektgruppen

Vaksne bagatelliserer mobbing i barnehagen

Minst eit barn pr. barnehage opplever utestenging frå leik. Men kvar fjerde vaksen tek ikkje dette på alvor. - Det er svært bekymringsfullt, seier FUB-leiar Marie Skinstad-Jansen. Hvis ikkje dei vaksne trur på det, vil dei heller ikkje kunne gripe inn.

Lederne i FUB og FUG samtaler

Mobbing skjer i barnehagen

Både ansatte, foreldre og barna selv bekrefter at mobbing skjer i barnehagen. Dette går fram av funn fra prosjektet Hele barnet hele løpet (2013-2015) . FUG og FUB har vært delaktige i prosjektet.

Jente bader i sjøen_Hele barnet

"Hele barnet hele løpet" - mobbing i barnehagen

”Hele barnet hele løpet" – mobbing i barnehagen er navnet på et samarbeidsprosjekt FUG og FUB har hatt med blant annet Universitetet i Agder (UiA) siden 2013. I slutten av oktober blir helt ny forskning om mobbing i barnehagen offentliggjort som følge av dette.

Far og sønn - II

Samarbeid med foreldrene

Arbeidet mot mobbing kan ikke skje isolert i barnehagen, også foreldrene må tas med og medvirke i dette arbeidet. For å få slutt på plaging og mobbing mellom barn, må foreldrene og barnehagen spille på lag.

Gutt og voksen

Bruken av begrepet mobbing. Hva mener ekspertene?

Alle er i mot mobbing, både fordi det er dypt krenkende og ødeleggende for den som blir mobbet, men også fordi det ikke er lov. Det er en del diskusjon rundt selve begrepsbruken mobbing, bl.a. fordi mobbebegrepet definerer barn som onde og utspekulert.

To barn i sort og hvitt

Hva mener forskerne ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning?

Forskerne Erling Roland, Thomas Idsøe, Pål Roland, Grete Sørensen Vaaland, Tove Flack og Unni Veremidthassel ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, mener at Bodil Houg, mobbeombud ved fylkeskommunen i Buskerud, svikter de mange barn og unge som bli mobbet, ved å påstå at mobbebegrepet skaper stigma.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk