Fargede tall - skole
Fargede tall - skole

Overgang fra barnehage til skole

Skolestarterne våre er kanskje litt ekstra spente på høsten og mange fikk ikke gjennomført den opprinnelige planen for å sikre en god overgang mellom barnehage og skole. Min eldste datter, Katarina, er skolestarter, og i hennes barnehage hadde de heldigvis vært på besøk på skolen før koronasituasjonen inntraff og løste det nå på slutten med at lærerne kom på besøk i barnehagen i stedet.

I FUB er vi glade for at dagens opplæringslov slår fast at kommunen, som skoleeier, har en plikt til, i samarbeid med barnehagen, å utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole og SFO. I arbeidet med ny opplæringslov er det derimot foreslått å ikke videreføre plikten om å utarbeide en plan for overgangen. FUB har i sine innspill vært tydelige på at det er viktig at plikten med å ha en plan for overgangen videreføres for å sikre forutsigbarhet og likeverdighet for barn og foreldre i en kommune.

FUBs brosjyre om overgang barnehage - skole

Barn henger i stativ
Barn henger i stativ

Hjertesaker for FUB

I vårt tredje møte som nytt FUB nå i juni, gjennomført digitalt på Teams, vedtok vi at overgang barnehage-skole skal være en av hjertesakene i denne utvalgsperioden, 2020-23. Vi har bestemt oss for i alt tre hjertesaker, der de to andre er bemanning og psykososialt miljø i barnehagen. Jeg ser frem til å jobbe videre med disse tre sakene fra høsten av og spissing av vårt budskap.

Bursdag
Bursdag

FUB fyller 10 år

I høst skal vi også feire at FUB fyller 10 år! Det skal markeres på ulike vis og jeg tenker at vi skal benytte anledningen til å gjøre FUB enda mer kjent. Fra foreldreundersøkelsen det forrige FUB gjennomførte i 2019 kom det frem at ganske få foreldre hadde brukt FUB sine tjenester. Her har vi en jobb å gjøre med å utvikle digitalt innhold og markedsføre oss overfor barnehageeiere og f.eks. helsestasjonene, som jeg tenker er et godt sted for foreldre å hente info fra.

 

God sommer!