Barnehagen er en viktig arena for sosialisering. Sammen med barnehagens ansatte kan vi foreldre bidra til å gjøre barnehagen til et enda bedre sted der både barna og vi foreldrene kan knytte nye vennskapsbånd.

Sett deg gjerne ved siden av en du ikke kjenner fra før, dere har jo barn i samme barnehage og helt sikkert noe å snakke om.

Barnehage i Helsinki
(Foto: FUB)

En myk start

Etter sommeren skal mange nye, små begynne i barnehagen for første gang. Vi i FUB er opptatt av at tilvenningen må skje på barnets premisser.

Som forelder er vi den som kjenner barnet vårt aller best og sitter på mye kunnskap som barnehagen gjerne vil vite.

I Helsinki i Finland besøkte FUB i mai en barnehage der alle som skulle starte i barnehagen fikk hjemmebesøk av barnehagens styrer og en annen ansatt i barnehagen. De fortalte om svært gode erfaringer.

Marie Skinstad-Jansen i finsk barnehage
(Foto: FUB)

Alle fornøyde

Foreldrene var veldig fornøyde, barnet fikk en myk start etter å ha fått mulighet til å bli kjent med noen av de ansatte på en trygg arena og de ansatte kunne fortelle om en lettere tilvenning da barna begynte i barnehagen.

Ved oppstart fikk også barna en fast tilknytningsperson og foreldrene ble fulgt opp tett med jevnlige møter og samtaler. De be sett på som en del av barnehagen i tilvenningsperioden. Dette hørtes ut som et flott opplegg som kanskje flere norske barnehager kunne prøve seg på?

Les mer om tilvenning i barnehagen her.

FUB-utvalget alle

Trenger nye FUB-medlemmer

Nåværende FUB skal byttes ut fra nyttår. Denne høsten skal Kunnskapsdepartementet finne medlemmer til et nytt FUB-utvalg som skal jobbe med viktige barnehagersaker og løfte foreldrestemmen de neste fire årene.

Kjenner du engasjerte barnehageforeldre som har hatt verv i barnehagen og kunne tenke seg dette? Da kan du lese mer her og sende inn ditt forslag til kandidater. Søknadsfrist er 1. september.

Vi ønsker alle barn, foreldre og barnehageansatte en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Marie Skinstad-Jansen, FUB-leder

Vindu finsk barnehage
(Foto: FUB)