Her er FUBs tipsliste for tilvenning til foreldre og barnehagen.

 • Før og i tilvenningsperioden kan det være positivt at personalet kommer på hjemmebesøk og at familien kommer på besøk i barnehagen.
   
 • Både barnet og foreldrene trenger en fast og trygg voksen å forholde seg til i oppstarten i barnehagen.
   
 • Når barnet er i barnehagen er det viktig å ta seg god nok tid, slik at barnet får tiden det trenger til å bli klar for adskillelsen fra foreldrene og til å bli hos personalet.
   
 • Gi barnet tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde, slik at det vet hvor det skal leke, spise og sove.
   
 • Skap gode rutiner for levering og henting i barnehagen og forsøke å følge disse. Det er forvirrende for barnet dersom foreldrene har tatt avskjed og personalet og foreldrene fortsetter å snakke sammen.
   
 • Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Små barn blir mer stresset når det blir avledet.
   
 • Ha gjerne en plan for tilvenningen. Barnehagepersonalet og foreldrene bør evaluere underveis og justere denne ved behov.
   
 • Bruk tiden sammen med barnet og la det bestemme tempoet i tilvenningen.
   
 • Trygge foreldre gir trygge barn. Er mor og far trygge på barnehagen og har tillit til de ansatte, påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen positivt.

  Se utdypning av de enkelte punktene for tilvenning her.
Marie Skinstad-Jansen foran Havnabakken barnehage
(Foto: FUB)

Lykke til - spør oss gjerne!

- Vi ønske alle barn, foreldre og ansatte lykke til med oppstarten! Dette er en stor overgang og begivenhet for alle. En god dialog mellom foreldrene og de ansatte er viktige fra dag én, sier FUB-leder Marie Skinstand-Jansen.

Se intervju med henne om tilvenning i Utdanningsnytt her.

Les hennes artikkel om en myk start her.

Har du spørsmål om tilvenning eller andre forhold ved barnehagen, kontakt gjerne FUB-rådgiverne på telefon 477 99 200. Vi har også mye annet nyttig stoff om barnehagen på hjemmesiden vår fubhg.no.

Dette er nytt for barnehageåret 2019 - 2020 - fra Utdanningsdirektoratet.