Mobbing i barnehagen

All forskning viser at tidlig innsats for å forebygge uønsket og uheldig utvikling hos barn, er den riktige veien å gå. Desto tidligere samfunnet kommer inn i forhold til enkeltbarn som strever, jo større er sjansen for at dette kommer til å gå bra. FUB ber derfor Kunnskapsdepartementet i det videre arbeidet med mobbing, å involvere barnehagen i arbeidet med å avdekke, stoppe og forebygge dette fenomenet.

 

FUB mener det spesielt er tre hovedutfordringer for barnehagene når det gjelder mobbing:

  1. Definere at mobbing skjer i barnehagen
  2. Kompetansen hos barnehageansatte
  3. Manglende lovgivning

Partnerskap mot mobbing

FUB er enig med Djupedalutvalget om behovet for å etablere et mer forpliktende samarbeid knyttet til skolemiljø, og utvalgets forslag om at det bør etableres et mer gjensidig forpliktende partnerskap enn dagens Manifest mot mobbing.

Hele barnet hele løpet

FUB er i samarbeid med FUG engasjert i et nytt forskningsprosjekt kalt ”Hele barnet – hele løpet, mobbing i barnehagen”. I dette prosjektet samarbeider foreldreutvalgene med Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Sørlandets sykehus, hvor det bl.a. gjøres undersøkelser om både ansattes, foreldres og barns perspektiver i forhold til mobbing i barnehagen. Prosjektet blir spenennde å følge parallelt med Kunnskapsdepartementets oppfølging av Djupedalutvalgets NOU 2015:2.

Les hele høringssvaret her: FUBs høringssvar