- Det er et problem at mobbing i barnehagen ikke har vært så mye i fokus som i skolen. Men mobbing starter allerede i barnehagen, og kan forebygges her, sier FUB-leder Lena Jensen.

Som part i kampanjen ”Manifest mot mobbing” er FUB opptatt av å sette dette temaet på dagsorden.

Plaging

En undersøkelse fra prosjektet "Den norske barnehagekvaliteten" fra 2002/03 viser at ett av ti barn blir plaget i barnehagen. Med plaging menes slåing, dytting, lugging, erting, utestenging, å bli ledd av og kalt dumme ting.

Høgskolelektor Kari Nergaard ved Dronning Mauds Minne har tatt mastergrad på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen. Hun bekrefter at man kan se tendenser til mobbing hos barn helt ned i to-tre-årsalderen.

- Det er ikke sikkert små barn bevisst går inn for å plage andre, men det kan oppleves alvorlig nok for de det gjelder, sier Jensen. Ofte vegrer barnehageansatte seg for å definere barnas negative adferd som mobbing.
 

FUB-leder Lena Jensen
FUB-leder Lena Jensen

Samarbeid

Brosjyren fra FUB gir enkle råd om hva foreldre og ansatte kan gjøre sammen for å komme mobbingen til livs.

- Det er svært viktig at foreldrene involveres med en gang personalet får mistanke om mobbing. Og det er like viktig at foreldre melder fra til barnehagen når de oppdager mobbing. Dette er noe vi må samarbeide om, sier Lena Jensen.
 

Vennskap

Hun er opptatt av at både kommunene og foreldre har et ansvar i forhold til mobbing. Kommunene må, som barnehageeiere, sikre kvalifisert personell som kan jobbe godt for å forebygge, avdekke og hindre mobbing. Og foreldre skal være gode rollemodeller og legge til rette for vennskap.

- Det å ha en venn og være en venn er et godt arbeidsmål for arbeidet med barn i barnehagen. Vennskap er det aller viktigste virkemidlet mot mobbing, står det blant annet i brosjyren.

Brosjyren kan lastes ned fra FUBs nettside. Den vil også bli sendt pr. mail til barnehagene i løpet av neste uke.