Her følgjer døme på dei vanlegaste spørsmåla frå foreldre, med råd og svar frå rådgivarane i FUB.

FUB oppmodar alle som les på heimesida til FUB, om å sende aktuelle spørsmål og problemstillingar til utvalet. FUB svarer alle som tek kontakt, og legg ut relevante spørsmål med svar under «Ofte stilte spørsmål». Alle spørsmåla vi legg ut, er anonymiserte.