Det er ingen tilfeldighet at tilvenningen i barnehagen går bra. Planleggingen av den første tiden og de gode rutinene barnehagen har, er av stor betydning. Det er også viktig at dette er et systematisk arbeid som kommer alle barn og foreldre til gode. Samarbeidet med hjemmet er avgjørende for barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Blant tiltakene barnehagen tilbyr, er gjerne en oppstartsamtale. Gjennom samtalen knyttes den første kontakten og grunnlaget legges for videre samarbeid.

Oppstartssamtalen er grunnleggende for at foreldrene og barnehagen sammen kan skape et så godt tilbud som mulig for barnet. Målet for oppstartsamtalen er å utveksle viktig informasjon og å bli bedre kjent. Personalet blir bedre kjent med barnet og foreldrene og deres hjemmemiljø slik at de lettere kan møte barnets behov. Foreldrene får mulighet til å møte de ansatte på tomannshånd og til å formidle hvilke psykiske og fysiske behov barnet har: Alt fra kosedyr som er trygghetsskapende for barnet til allergier som barnehagen må ta hensyn til. Barnehagen har gjerne i god tid før samtalen delt ut et skjema til foreldrene slik at de kan forberede seg på samtalen.

For de minste barna kan følgende punkter være et utgangspunkt for samtalen:

 • Barnets navn
 • Oppstart, dato
 • Barnets kontaktperson i barnehagen
 • Generelt om barnet (væremåte, temperament, vilje, hva gjør barnet glad/lei seg)
 • Har barnet en koseklut eller en favorittleke som barnet kan ha med seg i barnehagen?
 • Hva liker barnet å holde på med? Leke med?
 • Viktige omsorgspersoner for barnet utover nærmeste familie?
 • Måltid (hva liker barnet å spise, er det noe barnet ikke tåler eller liker å spise?)
 • Soving/ hviling (spesielle vaner, sovetid)
 • Renslighet
 • Har barnet noen fysiske plager? Allergier?
 • Er det noe dere ønsker at barnehagen skal vite/følge opp?
 • Hva synes dere foreldre er viktig i barneoppdragelsen?
 • Er det noe dere som foreldre uroer dere for i forbindelse med det å ha barn i barnehagen?
 • Hvilke forventninger har dere som foreldre til barnehagen?

Det kan også være lurt å avtale en ny samtale en liten stund fram i tiden, for å oppsummere hvordan den første tiden i barnehagen har gått. Mange barnehager har også rutiner for at foreldrene fyller ut et evalueringsskjema etter tilvenningen. For det lille barnet og foreldrene er det av aller største betydning å bli ivaretatt på en god og nær måte. Den første tiden legger grunnlaget for det gode samarbeidet som skal vare hele den tiden barnet går i barnehagen.