Noen barnehager har blandede aldersgrupper (1-6 år), men i mange barnehager er barna inndelt i grupper/avdelinger/baser etter alder, for eksempel 1-2 år og 3 - 6 år, dvs. på henholdsvis småbarns- og storbarnsavdelinger/-baser. Utover dette er både inndeling i smågrupper og lekegrupper, arbeid på tvers av avdelingene/basene og fleksible løsninger vanlig praksis i de aller fleste barnehager.

Mindre og mellomstore barnehager er ofte organisert i avdelinger, store barnehager med svært mange barn kan være organisert i baser. I basebarnehagene er barna inndelt på ulike baser/grupper etter alder og/eller interesser. Det finnes også barnehager som organiserer hele eller deler av barnhagen som en ute-/natur-/frilufsbarnehage.