- Vi har nå mer enn nok forskning som viser at mobbing skjer i barnehagen. Det har ikke minst forskerne fra UiA fått dokumentert gjennom vårt felles prosjekt Hele barnet Hele løpet. Derfor er vi glade for å være en del av dette, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Sammen med FUG-leder Gunn Iren Müller satte hun sin signatur på det nye partnerskapet. Det forplikter alle partene til å jobbe for et et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø.

Helt siden FUB ble opprettet i 2010 har FUB vært med i prosjektet Manifest mot mobbing. Nå har partnerskapet endret navn og fått flere aktører, tilsammen 13 med statsministeren.

Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget, Utdanningsforbundet, FUG, FUB, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene.

Erna Solberg statsminister
(Foto: FUB)

Må være trygge for å lære

- Vi vet at det er utrolig vanskelig å lære dersom man er redd og utrygg. For å lære må man ha det godt hjemme og på skolen. Det som skjer i barndommen setter spor i voksen alder, sa statsminisiter Erna Solberg i sin hilsen.

Hun understreket at arbeidet mot mobbing ikke er et skippertaksarbeid, men at det må jobbes med kontinuerlig. Forebyggingen må begynne allerede i barnehagen, la hun til.

- Alle kan lære å si hei og unnskyld, vise omsorg og inkludere andre, og vi voksne må å være litt tettere på. Det kan være at det første svaret vi får fra barna ikke alltid er det riktige, sa hun videre.

Hun mente også at foreldre må ta andre briller på når det gjelder egne barn. – De kan være englebarn hjemme men kanskje oppføre seg dårlig mot andre . Da må vi tørre å ta tak, sa hun.

Partnerskap mot mobbing med plakat
(Foto: FUB)

Forpliktende

- Det vi driver med nå er ansvarliggjøring, understreket kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han pekte på at Partnerskap mot mobbing nettopp er forpliktende for partnerne som nå har skrevet under.

- Det minst viktige er det vi gjør i dag - å signere. Det er symbolsk. Det viktige er det arbeidet vi nå må gjøre for inkludering og trygge miljøer på de arenaene vi alle er på, sa han før signeringen.

En av de nye partnerne er Elevorganisasjonen. Leder Kristoffer Hansen pekte på at kampen mot mobbing har vært debattert siden lenge før han ble født. Likevel gruer altfor mange seg til å gå på skolen hver dag.

- Det er tragisk. Alle elever skal alltid trives på skolen. Jeg håper og forventer at alle landets skoleeiere og -ledere tar dette på alvor, sa han.

FUB-leder og FUG-leder signerer Partnerskap mot mobbing
(Foto: FUB)

Foreldre viktige

- Foreldre er også viktige i arbeidet for å skape gode og trygge miljøer for barna i barnehagen og skolen. De må få medvirke i råd og utvalg, komme med innspill til hva som er god tone, oppførsel og vennskap blant barna, - og mellom de ansatte og foreldrene, sier lederne for FUB og FUG.

- Og ikke minst er foreldrene barnas viktigste forbilder i alt de sier, gjør og skriver. Vi må formidle at det ikke er greit å holde noen utenfor i lek, bursdager eller andre sammenhenger.

- Og vi må si tydelig i fra når krenkelser og mobbing oppdages, det gjelder også våre egne barn, sier Marie Skinstad-Jansen.

FUB-leder signerer Partnerskap mot mobbing
(Foto: FUB)