Det er også utarbeidet en informasjonsfolder for foreldre og egen veileder for barnehagepersonale i møte med barn som har opplevd samlivsbrudd.

PIS-prosjektet oppsto som følge av helsesøsteres møte med barn i skolen som på forskjellig vis strevde med å være skilsmissebarn. Noen hadde vondt i magen, andre vondt i hodet, noen ble hengende etter faglig og andre ville bare ha noen å snakke med.

Noen helsesøstere i Bærum startet i samarbeid med skolen, gruppesamtaler for disse barna. Ved hjelp av midler fra "Opptrappingsplanen for psykisk helse 2004 - 2008", kunne PIS-prosjektet realiseres.

Etter hvert som ryktet om PIS-prosjektet spredte seg, meldte også barnehagene sin interesse for et veiledningshefte i forbindelse med sitt møte med familier i oppløsning. På bakgrunn av dette har det blitt utarbeidet en informasjonsfolder for foreldre som heter: "Vi bor ikke sammen" og et veiledningshefte for barnehagepersonale.

Les mer om PIS på www.pis.no