Svar:

I barnehagelovens § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, tredje avsnitt i barnehageloven, står det som følger:

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Den politiske representanten er eiers representant i SU, dersom barnehagen er kommunal. Som politisk representant har du både mulighet og anledning til å påvirke en barnehagesak. Politikeren skal være tilknyttet hovedutvalget/oppvekstkomiteen i kommunen, (det er forskjellige benevnelser på slike utvalg/komiteer fra kommune til kommune) og kan derfor bringe saken videre til selve utvalget/komiteen og be om at saken tas videre til Formannskap og/eller Kommunestyret. Politikeren kan dessuten ta saken opp i eget gruppemøte og parti.

Det er ikke uvanlig at kommunepolitikerne får tilsendt saker rett før de skal behandles i et av de politiske utvalgene. Som SU-representant, får lokalpolitikeren mer tid og anledning til å sette seg inn i saken og mulighet til å jobbe med saken i god tid før den skal opp til eventuell politisk behandling i kommunen.