Marie Therese Skinstad-Jansen, Leder for Foreldreutvalget for barnehager i perioden 2015–2019.
Kan kontaktes direkte på mobil: 924 05 998
E-post: leder@fubhg.no

Anne D. Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver kan nås på mobil: 901 17 452
E-post: ani@fug.no