Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Plakat Barnehagedagen 2019

Barnehagedagen 2019: «Jeg lurer på …»

Tirsdag 12. mars markeres den nasjonale Barnehagedagen over hele landet. Også i år har hundrevis av barnehager forberedt med aktiviteter knyttet til årets slagord «Jeg lurer på …». Barns nysgjerrighet og undring er stikkordene for temaet i år.

Marie Skinstad-Jansen jan 2019

Barnehageforeldre opptatt av organisering og økt medvirkning

I 2018 mottok Foreldreutvalget  for barnehager (FUB) 41 færre saker enn året før om dårlig samarbeid og medvirkning i barnehagen. Det er gledelig. Til gjengjeld spurte nesten dobbelt så mange om ulike sider ved det å organisere seg og å ta verv.

Logo Barnehagedagen 2018

Barnehagedagen 2018: La meg skape!

Tirsdag 13. mars markeres den nasjonale Barnehagedagen over hele landet. Med slagordet  ”La meg skape”, har hundrevis av barnehager i år forberedt seg på temaet kunst, kultur og kreativitet.

Marie Skinstad-Jansen desember 2016

FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

Regjeringen har i dag bestemt at sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) skal flyttes til Bø i Telemark. Flyttingen skjer innen utgangen av 2018.

Plakat Barnehagedagen Vi vil leke

Barnehagedagen 2017: Vi vil leke!

Tirsdag 14. mars markeres Barnehagedagen over hele landet. Med slagordet ”Vi vil leke”, har rekordmange barn og voksne i år forberedt seg på temaet lek. Det vil de vise frem for omverden på dagen.

Unge foreldre konf14

Barnehageforeldre føler seg ofte neglisjert og møtt med skepsis

Mange foreldre opplever å ikke bli tatt på alvor eller lyttet til i barnehagen. En del savner også informasjon og mulighet til å medvirke i viktige prosesser før vedtak fattes. Det går frem av henvendelsene til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i 2016.

Marie Skinstad-Jansen foran Havnabakken bhg

FUB glad for satsing på kvalitet i barnehagen

De aller første barneårene er de viktigste i livet, og barnehagen er den mest betydningsfulle arenaen for tidlig innsats. Når regjeringen varsler et strammere budsjett, er FUB opptatt av hvilke konsekvenser dette kan få for barnehagesektoren.

Portrett FUB-leder sort

Stor økning i antall saker om mobbing i barnehagen

Det siste halve året har 24 foreldre kontaktet FUB om mobbing og mistrivsel i barnehagen. Det er en tredobling i forhold til hele 2015. Foreldre har meldt til FUB at de har opplevd systematisk utestengelse av barn i barnehagen.

Ressursbank

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk