På forespørsel fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet heftet "Om samarbeid hjem–barnehage". Heftets målsetting er å sette samarbeid mellom foreldre og barnehagepersonale på dagsorden, og forhåpentligvis inspirere til å fremme og videreutvikle dette samarbeidet.