Retten til barnehageplass gjelder for foreldre med barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. FUB ser at dette kan få konsekvenser for foreldre som har barn som fyller ett år f.o.m. 1. desember.

Konsekvensene kan bl.a. bli følgende:

  • noen barn må vente til de er to år før de får tildelt en barnehageplass
  • foreldre må enten utvide omsorgspermisjonen eller finne private løsninger
  • tilsynsformen kan bli tilfeldig
  • diskriminering av barn; datoen skaper et kunstig skille mellom barn med ellers like forutsetninger
  • store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Noen foreldre vil tjene på tilbudet med lave utgifter til barnepass kombinert med kontantstøtte, mens andre vil få ekstra kostnader utover det en barnehageplass ville ha kostet i tillegg til tapt arbeidsinntekt.
  • mangel på sammenheng og kontinuitet. For barnet kan det lett bli ulike kombinasjoner av barnepass. Dette er uheldig i en utviklingsfase der det er betydningsfullt med trygghet, gjentagelse, sammenheng og nærhet.