Barnehager som lykkes med en trygg og godt dialog med foreldrene/foresatte, skårer ofte høyt både på fornøydhet, trivsel og kvalitet på tilbudet blant foreldrene.

I menyen til venstre kan du lese mer om hva som fremmer et godt samarbeid, og hvordan både ansatte og foreldre kan bidra for at dette skal lykkes.