Det finnes mange organisasjoner og institisjoner som er aktuelle å samarbeide med for FUB. I og med at FUB er et selvstendig og upolitisk organ, har ikke FUB noen preferanser i forhold til de ulike aktørene. Men, FUB ser det som viktig og nødvendig å ha god kontakt med aktører som arbeider med barnehagespørsmål, og samarbeide med organisasjoner om saker som er med på å fremme samarbeid hjem – barnehage og foreldrerollen.

FUB samarbeider også med en del høgskoler og universiteter med Barnehagelærerutdannelse.