FUBs sekretariatsfunksjon er lagd til sekretariatet til Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG), og dei to foreldreutvala deler dermed leiar og administrasjon.

I sekretariatet for FUB er to rådgjevarar tilsette på fulltid med ansvar for barnehageområdet:

Marianne Fehn har jobba i til saman 18 år i barnehage som pedagogisk leiar og daglig leiar i kommunale og private barnehaga. Ho har god kjennskap til barnehagefeltet.

FUB kan svare på spørsmål frå foreldre og barnehagar og gi informasjon/rettleiing som gjeld barnet sitt opphald i barnehage. Ein kan òg ta kontakt dersom ein ønskjer foredrag i FUB-regi.

Kontakt oss på telefon 477 99 200 i opningstida 08.00 - 15.00.

Her kan du lese meir om kva tema FUB held foredrag om: Foredrag FUB holder.

Send oss gjerne ein e-post: post@fubhg.no.