En stor begivenhet

Å starte på skolen for aller første gang er en stor begivenhet i et menneskes liv. Er du spent på hvordan det vil bli for barnet ditt å begynne på skolen? Mange barn og foreldre opplever skolestart med blandede følelser, de både gruer og gleder seg. Alle barn har behov for trygghet når det skjer endringer i livet deres, og da er det fint at overgangen er planlagt og snakket om. Når barnet er forberedt på hva som kommer, blir barnet bedre rustet til å mestre sin nye hverdag.  

En endring i loven fra juni 2018, både i opplæringsloven og barnehageloven, gir skole og barnehage en gjensidig plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole. For at barna skal mestre denne overgangen, er det viktig at barnehagen og skolen bygger broer mellom det kjente og det nye, og møter barna på deres egne premisser. Det er i tillegg viktig at du som forelder får god informasjon, og at du har mulighet til å stille spørsmål og få svar som du forstår. 

Foreldreutvalgene for barnehager og grunnopplæringen (FUB og FUG) er opptatt av at trygghet og forutsigbarhet skal gjelde for alle barn i alle overgangene de skal igjennom, også overgangen fra barnehage til skole og SFO. Barn klarer ikke alltid selv å sette ord på hva som er viktig for dem, dere foreldre må derfor få mulighet til å formidle barnas ønsker og behov til barnehage, SFO og skole. Når overgangen er godt planlagt og skjer i nært samarbeid med dere foreldrene, gir det barnet en god start på skoleløpet.