Det er Kommunestyret som har tilsyn med at forskriften følges. I praksis innebærer det som regel at det er helseavdelingen i kommunen som etterser barnehagens system for Helse, Miljø og Sikkerhet.

Dersom foreldre er bekymret for at barnehagens arbeid med helse, miljø og sikkerhet ikke ivaretas tilfredsstillende, er det viktig at foreldrene bringer dette inn for styrer/daglig leder. Opplever foreldrene at de ikke blir hørt av barnehagens ledelse, kan de kontakte tilsynsmyndigheten for helse i kommunen.