Hva er en smågruppe?

Barna i barnehagen blir ofte delt i små grupper, såkalte smågrupper. Hensikten med denne inndelingen kan være flere:

  • skape mer ro og konsentrasjon for det enkelte barn i forhold til lek og aktivitet
  • fremme kontakt og stimulere til vennskap mellom barn
  • la barn med sammenfallende interesser få leke/aktivisere seg sammen
  • trene på spesifikke områder som språk, motorikk og/eller sosiale ferdigheter
  • løse en felles oppgave og/eller fordype seg i et tema barna er opptatt av

De mer planlagte smågruppene praktiseres alt fra daglig til noen ganger i uken eller i måneden, dette er forskjellig barnehagene i mellom.

Noen smågrupper er et resultat av pedagogisk organisering med bestemte målsettinger, som f.eks. Skoggruppemetoden og lekegrupper.