FUB mener kommunene bør ha et barnehagetilbud gjennom hele sommeren. Hvordan kommunene velger å organisere dette tilbudet, bør være opp til den enkelte kommune. FUB er opptatt av at organiseringen av sommerens barnehagetilbud skjer i samarbeid med foreldrene, eksempelvis via den enkelte barnehages SU eller kommunens lokale foreldreutvalg.

Noen barnehageeiere stenger deler av sommeren, alt fra et par uker i fellesferien til hele juli måned. Andre barnehager holder åpent hele sommeren. Bakgrunnen for at en del barnehager holder delvis eller helt stengt i sommermåneden juli kan bl.a. være:

  • at svært få barn benytter barnehageplassen sin i fellesferien
  • at det er behov for å avvikle ferie blant personalet
  • at barnehagen skal vaskes ned
  • økonomisk innsparing

I flere kommuner praktiseres det samarbeid på tvers av barnehagene. D.v.s. at mens noen barnehager holder sommerstengt, holdes andre av kommunens barnehager åpne. De foreldrene som har behov for barnehageplass den perioden eget barns barnehage er stengt, får tilbud om "sommerplass" i f.eks. nabobarnehagen. Ofte er denne løsningen organisert slik, at en eller flere av personalet fra barnets egen barnehage, jobber i den sommeråpne barnehagen den perioden barnet er der. Dette er en viktig forutsetning for barnets opplevelse av trygghet.