Svar:

Når det gjelder foreldre og barns ferie, er det viktig å skille mellom bestemmelsene i ferieloven om foreldrenes rett til ferie fra arbeidet sitt, og bestemmelsene om avtalt oppholdstid for barnet/åpningstid i barnehagen.

Det er foreldrenes arbeidsgiver som fastsetter tiden for foreldrenes ferie i tråd med bestemmelsene i ferieloven og eventuelle tariffavtaler/individuelle avtaler som gjelder for foreldrenes arbeidssted. Så lenge arbeidsplassen ikke har en ordning med fellesferie, prøver de fleste arbeidsgivere å imøtekomme arbeidstakers ønske om når ferie skal avvikles. Arbeidsgiver må imidlertid ta hensyn både til driften og til de andre ansattes ønsker, slik at heller ikke småbarnsforeldre er garantert å få ferie når barnehagen er stengt.

Barnehageloven har ingen bestemmelser om ferie for barna. Det har vært diskutert flere ganger om det skal innføres pålagt ferie for barnehagebarn, slik det er i skolen. Foreløpig er det imidlertid ingen slike bestemmelser.

Barnehagens vedtekter skal etter barnehageloven § 7, ha bestemmelser om blant annet barnehagens åpningstider og oppholdstid for barnet. Dette omfatter også eventuelle feriestengte perioder og andre stengte dager i forbindelse med kurs og planlegging,  jul, påske osv. Svært mange barnehager har bestemmelser om feriestengt om sommeren, jul og påskeuken og ca 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Noen har valgt en annen modell hvor man i stedet har bestemmelser om at barnet må tas ut X antall uker/dager av barnehageåret.

Barnehagens vedtekter er en del av avtalen mellom barnehageeier og foreldre, og er bindende for begge parter. Så lenge barnehagens åpningstid/avtalt oppholdstid er nedfelt på riktig måte i vedtektene, og foreldrebetalingen er justert i forhold til åpningstiden, er bestemmelser om feriestengning i barnehagen helt i orden.

Det er foreldrenes egen risiko å sørge for barnepass når barnehagen er stengt. De fleste forsøker nok å ta ut ferie sammen med barnet.