Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når:

  1. barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller
  2. kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes.

Samtykke fra foreldrerådet

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Alle foreldre med barn i barnehage utgjør foreldrerådet.

Ved avstemming i foreldrerådet gis èn stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må i slike sammenheng legge fram en dokumentasjon, som gjør det mulig for foreldrerådet å etterprøve vilkårene for å ta høyere betaling, slik at de kan vurdere om de vil gi sitt samtykke.

Turpenger

Eier av barnehagen har ikke anledning til å kreve egen betaling for turer av foreldrene. Utflukter og besøk på f.eks. teater og kino, må dekkes av barnehagens budsjett.

Dersom barnehagen skal ha anledning til å kreve inn turpenger, kommer bestemmelsen om foreldrerådets samtykke til anvendelse.